ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Θέλεις να σου τηλεφωνήσουμε εμείς; Άφησε αρ. Τηλεφώνου.!

Σύμφωνα με τις επιταγές  του νόμου αριθ. 677/2001 σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων σε σχέση με  την  επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί ,  η www.contegocafe.gr καλείται να διαχειριστεί με ασφάλεια και μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, τα προσωπικά δεδομένα που για εσάς μας παρέχετε.

Σκοπός της συλλογής δεδομένων είναι: η ενημέρωση των χρηστών σχετικά με το λογαριασμό στην www.contegocafe.gr, η ενημέρωση των χρηστών / πελατών για την κατάσταση των παραγγελιών, την αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών, προσφορές  διαφήμιση, μάρκετινγκ και δημοσιότητα και  στατιστικά στοιχεία.

Έτσι, το www.contegocafe.gr μπορεί να ενημερώνει τους χρήστες για τις τρέχουσες προσφορές μέσω του εβδομαδιαίου ενημερωτικού δελτίου και μπορεί να στέλνει ευχετήριες κάρτες, κουπόνια δώρων ή άλλα ειδικά μηνύματα. Το www.contegocafe.gr δεν προωθεί SPAM. Ο οποιοσδήποτε χρήστης που έδωσε ρητά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση www.contegocafe.gr,  μπορεί να επιλέξει να τη διαγράψει από τη βάση δεδομένων μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς για τους οποίους μας τα έχετε παράσχει, να διαχειριστείτε, να υποστηρίξετε, να αξιολογήσετε τις υπηρεσίες μας και για την αποτροπή παραβίασης της ασφάλειας, καταπάτησης του νόμου και των συμβατικών μας όρων.

Επίσης, το www.contegocafe.com μπορεί να παραχωρήσει τα προσωπικά σας στοιχεία σε άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργάζεται, αλλά μόνο αφού εξασφαλίσουμε με σύμβαση ότι αυτές οι πληροφορίες θα διατηρηθούν ασφαλείς και ότι η παροχή αυτών των πληροφοριών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως εξής: σε παρόχους  υπηρεσιών μάρκετινγκ, telemarketing ή άλλες υπηρεσίες, άλλες εταιρείες με τις οποίες μπορούμε να αναπτύξουμε κοινά προγράμματα και  που προσφέρουν στην αγορά τα προϊόντα μας  και  υπηρεσίες μας, ασφαλιστές.

Τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να παρέχονται στο Parchet, Αστυνομία, Δικαστήρια, Εισαγγελίας και άλλα σχετικά κυβερνητικά όργανα, στη βάση και στο πλαίσιοτου νόμου και κατόπιν  ρητών εντολών.

Σύμφωνα με το νόμο αριθ. 677/2001, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, παρέμβασης στα δεδομένα σας , δικαίωμα να μην υποβάλεστε σε απόφασεις και δικαίωμα προσφυγής ενώπιον του δικαστηρίου. Ταυτόχρονα, έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων, εκτός αν  δεν προβλέπεται  από το νόμο. Για την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, μπορείτε να υποβάλετε γραπτή αίτηση με ημερομηνία και υπογραφή στη διεύθυνση: B-dul. Regima Elisabeta αρ. 54, τομέας 5, Βουκουρέστ ή με e-mail : stefan@contego-coffee.com.